Hagemuntweg 12A-B

4879 NM ETTEN-LEUR Huur € 280.000,- p/j

Kenmerken

Overdracht

Huurprijs
€ 280.000,- p/j
Status
beschikbaar
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Hoofdbestemming
bedrijfsruimte
Bouwjaar
2023
Bouwperiode
vanaf 2021 tm 2030
In aanbouw
ja

Bedrijfshal

Oppervlakte
2.543 m²
In units vanaf
1.271 m²
Voorzieningen
Overheaddeuren, krachtstroom, betonvloer
Logistieke functie
1

Kantoorruimte

Oppervlakte
285 m²
Voorzieningen
Inbouwarmaturen, te openen ramen
Verdiepingen
1

Terrein

Buitenruimte

Ligging
Bedrijventerrein

Omschrijving

ALGEMEEN
Op bedrijventerrein Vosdonk te Etten-Leur wordt een nieuw, duurzaam en modern bedrijfsgebouw gerealiseerd, welke in drie varianten voor de verhuur wordt aangeboden. Variant A betreft het geheel, variant B betreft de unit aan linkerzijde en variant C betreft de unit aan de rechterzijde. Het gebouw bestaat uit een bedrijfsruimte met aanzienlijke vrije overspanning en
aan weerszijden een overheaddeur, alsmede hoogwaardige inpandige kantoorruimte op de eerste verdieping. Het object zal worden voorzien van een compleet opleveringsniveau en voldoet aan de laatste eisen als het gaat om duurzaamheid. Samengevat is dit dé ontwikkeling waarin u de groei van uw bedrijf op een duurzame en verantwoorde manier kunt invullen! Interesse? Wij treden graag in gesprek om u nadere toelichting te verstrekken.

BREEAM VERY GOOD
Het geheel wordt opgeleverd voorzien van een BREEAM Very Good certificaat, wat inhoudt dat het een duurzaam pand is. Sinds 2009 is dit een duurzaamheidskeurmerk voor het realiseren van duurzame gebouwen met een minimale milieu-impact. Panden welke zijn voorzien van het BREEAM keurmerk zijn duurzaam, kostenbesparend, gezond en toekomstbestendig.

Deze ontwikkeling wordt gerealiseerd door Mileway.

LOCATIE
Het onderhavige object is gelegen op bedrijventerrein 'Vosdonk', grenzend aan de A58 (Breda-Etten-Leur-Roosendaal) die op haar beurt in oostelijke richting binnen 5 autominuten aansluiting biedt op de A16 (Rotterdam-Antwerpen). De A58 verbindt Etten-Leur met Breda en in westelijke richting met Roosendaal. De bereikbaarheid van onderhavige locatie is goed. Het object is direct langs de A58 gelegen.

BESTEMMING
Het perceel valt onder bestemmingsplan ‘Herziening 1 Bedrijventerrein Vosdonk’, vastgesteld op 2 februari 2015, en heeft de enkelbestemming ‘Bedrijventerrein-2’. De voor Bedrijventerrein – 2 bestemde gronden zijn bestemd voor de uitoefening van bedrijfsactiviteiten behorende tot en met de categorieën 2 tot en met 4.2 voor zover die voorkomende in de bij het bestemmingsplan horende ‘Staat van bedrijfsactiviteiten. Tevens wordt volumineuze detailhandel toegestaan en de vestiging van technische ontwerp – en adviesbureau’s, reclamebureau’s en audiovisuele studio’s.
Voor nadere informatie over de bestemming verwijzen we u naar de website van Ruimtelijke Plannen.

OPPERVLAKTE
VARIANT A (geheel)
Het geheel omvat in totaliteit ca. 3.113 m² oppervlak, als volgt:
Bedrijfsruimte ca. 2.543 m²
Kantoorruimte ca. 570 m²

VARIANT B (deelverhuur)
Deelverhuur is mogelijk, als volgt:
Unit links omvat in totaliteit 1.556 m², als volgt:
Bedrijfsruimte ca. 1.271 m²
Kantoorruimte ca. 285 m²

VARIANT C (deelverhuur)
Unit rechts omvat in totaliteit 1.557 m², als volgt:
Bedrijfsruimte ca. 1.271 m²
Kantoorruimte ca. 285 m²

HUURPRIJS
Hagemuntweg 12A+B : € 280.000 p.j. excl. BTW
Hagemuntweg 12A : € 140.000 p.j. excl. BTW
Hagemuntweg 12B : € 140.000 p.j. excl. BTW

PARKEERPLAATSEN
Het gehele terrein beschikt over 31 parkeerplaatsen, waarvan 2 laadplaatsen.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het geheel wordt opgeleverd met de volgende uitgangspunten:
Algemeen:
• Totaal 2.543 m² bedrijfsruimte en 570 m² kantoor*;
• Verdeeld over 2 units;
• Totaal 31 parkeerplaatsen, waarvan 2 laadplaatsen;
• Extra goed geisoleerd;
• Laden en lossen op eigen terrein mogelijk.

Bedrijfsruimte:
• Gebouwhoogte 10 meter, vrije hoogte 8,5 meter;
• Geen interne kolommen;
• Zware vloercapaciteit 3.000 - 5.000 kg;
• 2 overhead deuren (1 per unit);
• Elektrische verwarming;
• LED verlichting (bedrijfsruimte - gevel - terrein);
• Natuurlijk licht via gevelramen;
• Brandmeld installatie;
• Toiletten.

Kantoorruimte:
• Systeem plafond;
• Verlichtingsarmaturen (LED verlichting);
• Electrische verwarming en koeling middels airco;
• Mechanisch ventilatiesysteem met warmtewisselaar en CO2 gestuurd;
• Toiletten, pantry en bergkast;
• Brandmeld installatie.

Overig:
• Energielabel A;
• Gasloos gebouwd;
• Zonnepanelen op het dak, 55 KwH per unit;
• Hoog duurzaamheidsgehalte; BREEAM Very Good;
• Luchtverversing - thermisch comfort;
• Energiezuinigheid en milieu.

*Een verschil met de daadwerkelijke grootte (onder- dan wel overmaat) geen verschil zal hebben voor de huurprijs. Daadwerkelijke metrage wordt na oplevering middels NEN2180 vastgesteld.

NUTSVOORZIENINGEN
Huurder dient zelf contracten aan te gaan met de energie- en waterleverancier. De door de zonnepanelen opgewekte energie wordt teruggeleverd t.b.v. de huur.

SERVICEKOSTEN
Prognose: € 3,- per m² per jaar.
Door of vanwege verhuurder te verzorgen levering van zaken en diensten, zijnde:
• jaarlijkse inspectie en klein onderhoud van de overheaddeur(en);
• jaarlijkse inspectie en klein onderhoud van de brandslanghaspel(s);
• jaarlijkse inspectie en klein onderhoud verwarmingsinstallatie en heater(s);
• inspectie en klein onderhoud dakbedekking;
• periodiek terrein- en groenonderhoud;
• reinigen straatkolken en algemene riolering;
• periodieke glasbewassing buitenzijde;
• periodieke gevelreiniging (1 x in de 3 jaar);
• periodieke legionella controle;
• ongediertebestrijding;
• onderhoud bewegwijzering;
• water (algemeen);
• elektra (algemeen);
• alle werkzaamheden die door Verhuurder namens huurders worden verricht en die conform artikel 11 van de Algemene bepalingen ten laste van Huurder komen;
• administratiekosten ad 5% over de hierboven genoemde leveringen en diensten.

ENERGIELABEL
Het object zal bij oplevering beschikken over minimaal energielabel A.

BETALING
Per kwartaal vooruit middels automatische incasso.

HUURTERMIJN
10 jaar met telkenmale 5 optiejaren (opzegtermijn van 12 maanden)

BANKGARANTIE/WAARBORGSOM
Ter grootte van een kwartaalsverplichting inclusief BTW.

INDEXERING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

AANVAARDING
Verwacht Q4 2023.

OVERIGE VOORWAARDEN
De huurovereenkomst wordt opgemaakt op basis van het format van verhuurder, gebaseerd op het meest recente standaard ROZ-model en de daarbij behorende Algemene Bepalingen.

OMZETBELASTING
Alle in deze brochure vermelde bedragen zijn, tenzij uitdrukkelijk vermeld, exclusief omzetbelasting (BTW). Voorts is er in deze brochure uitgegaan dat de prestaties van de huurder voor meer dan 90% in de met BTW-belaste sfeer plaatsvinden.

DISCLAIMER
Deze informatieverstrekking is geheel vrijblijvend. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie wordt verstrekt zonder enige verantwoordelijkheid voor eventuele onvolledigheden en/of onjuistheden.
Lees meer

Kaart

Videos

Brochure(s)

Er zijn geen brochures gevonden bij dit pand.

Vraag meer informatie aan